Hoe mogen we je helpen?

1. Is een cyberverzekering zinvol voor mijn organisatie?

Dekking tegen cyberrisico’s is van meerwaarde voor elke onderneming, van welke omvang dan ook, die beschikt over vertrouwelijke  informatie en/of klantgegevens. De per 1 januari 2016 van kracht zijnde Wet Meldplicht Datalekken, stelt o.a. eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor hebben bedrijven een aanmerkelijk aansprakelijkheidsrisico. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor
schade aan derden, kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit, desastreus zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere onderneming overkomen. Het verlies van één laptop kan al tot ernstige financiële gevolgen en reputatieschade leiden.

2. Is de aansprakelijkheid voor cyberincidenten (bijv. datalekken), verzekerd onder algemene aansprakelijkheidsverzekeringen?

Traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen bieden zelden dekking voor aansprakelijkheid naar aanleiding van cyberincidenten. In de
regel bieden algemene aansprakelijkheidsverzekeringen alleen dekking in geval van letsel of fysieke schade.

3. Mijn bedrijf maakt gebruik van antivirus software en dataencryptie. Is een cyberverzekering dan wel nuttig?

Hoewel deze middelen zeker kunnen helpen schade te voorkomen of beperken, vormen ze geen garantie tegen datalekken of andere
cyberincidenten. Helaas zijn er tal van voorbeelden van grote multinationals die het slachtoffer werden van cybercrime. Zelfs de beste antivirussoftware en de meest ervaren inhouse IT-experts konden dit niet verhinderen.

4. Is een cyberverzekering wel zinvol als gegevens niet op een eigen netwerk worden opgeslagen, maar op een externe server of in de cloud?

Ook wanneer je als onderneming gebruik maakt van externe partijen, blijf je verantwoordelijk voor de data. Zelfs als een datalek optreedt bij een externe server, rust er een aansprakelijkheidsrisico bij degene die de data bij de externe partij in beheer heeft gegeven. Een cyberverzekering blijft daarom aan te raden ook als alle gegevens in de cloud staan opgeslagen.