Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Aansprakelijkheid

Ondernemer zijn betekent 'risico's lopen'.
Maar het betekent tevens, dat u als eigenaar of bestuurder van een onderneming aansprakelijk bent voor alle handelingen die daar plaats vinden. Het betekent, dat u met uw (bedrijfs-)vermogen min of meer 'borg staat' voor alle schade die anderen, door uw toedoen, leiden. Daarbij kunt u denken aan:

  • afnemers (productenaansprakelijkheid)
  • werknemers (werkgeversaansprakelijkheid)
  • andere partijen

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen.

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: door een onhandigheid beschadigt u een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op.

Voor meer informatie zie de pagina bedrijfsaansprakelijkheid

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: u geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt.

Voor meer informatie zie de pagina beroepsaansprakelijkheid

 

Werkgever aansprakelijk

In 2001 heeft het ArenA arrest van de Hoge Raad bepaald dat uw werknemers u als werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor een verkeersschade die is ontstaan onder werktijd. De standaard AVB-verzekering dekt deze aansprakelijkheid niet, dit betekent dus een groot risico voor de werkgever.

Voor meer informatie zie de pagina Werkgever aansprakelijkheid

 

Cyber

Het verzekeren van het zogenaamde cyberrisico wordt steeds belangrijker, mede ook door de nieuwe privacywet. Waarom kan jouw bedrijf niet zonder een cyberverzekering?

De meeste bedrijven zijn goed verzekerd tegen materiële beschadigingen en aansprakelijkheidsschade, maar zijn er ook voorzieningen getroffen tegen cybercrime? Cyberrisico’s kunnen het voortbestaan van een bedrijf namelijk ook bedreigen. Het lijkt een gering risico, maar het kan juist een grote bedreiging vormen.

Voor meer informatie zie de pagina Cyber Risico's

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u bestuurder van een rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging) en maakt u fouten bij de uitvoering van uw taken? Dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Voor meer informatie zie de pagina bestuurders aansprakelijkheid