Hoe mogen we je helpen?

Aansprakelijkheid: Risico's en Verzekeringsopties

Als ondernemer bent u zich ongetwijfeld bewust van de inherente risico's die gepaard gaan met het ondernemerschap. Het betekent niet alleen dat u kansen benut, maar ook dat u aansprakelijk bent voor alle handelingen die binnen uw onderneming plaatsvinden. Dit houdt in dat u met uw (bedrijfs-)vermogen instaat voor eventuele schade die anderen, door uw toedoen, oplopen. Deze aansprakelijkheid kan zich manifesteren jegens diverse partijen, waaronder:

  • Afnemers (productenaansprakelijkheid)
  • Werknemers (werkgeversaansprakelijkheid)
  • Andere betrokken partijen

Het is dan ook van essentieel belang om te begrijpen welke soorten aansprakelijkheid er bestaan en hoe u zich hiertegen kunt beschermen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB):

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt dekking voor materiële en letselschade veroorzaakt door u of uw werknemers tijdens de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten. Dit kan variëren van schade aan eigendommen van klanten tot letsel als gevolg van een ongeval op uw bedrijfsterrein.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV):

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt vermogensschade als gevolg van fouten of nalatigheid in uw professionele dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u als adviseur een fout advies geeft dat resulteert in financiële schade voor uw cliënt.

Aansprakelijkheid Onroerend Goed:

Als eigenaar van een opstal bent u aansprakelijk voor eventuele schade of gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als de opstal niet voldoet aan de geldende normen. Dit geldt niet alleen voor gebouwen, maar ook voor andere structuren die permanent met de grond zijn verbonden, zoals wegen.

Werkgeversaansprakelijkheid:

Het bekende ArenA-arrest uit 2001 heeft bepaald dat werkgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verkeersschade veroorzaakt door werknemers tijdens werktijd. Dit valt niet onder de standaard AVB-verzekering en vormt dus een potentieel risico voor werkgevers.

Cyberrisico's:

In het tijdperk van digitale technologieën is het verzekeren van cyberrisico's steeds belangrijker geworden. Een cyberverzekering biedt bescherming tegen de gevolgen van cybercriminaliteit en datalekken, wat een bedreiging kan vormen voor de continuïteit van uw bedrijf.

Bestuurdersaansprakelijkheid:

Als bestuurder van een rechtspersoon kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van fouten bij de uitvoering van uw taken.

Milieuaansprakelijkheid:

Als huurder of eigenaar van onroerend goed kunt u aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade, zelfs als u niet direct verantwoordelijk bent voor de vervuiling. Een milieuschadeverzekering kan bescherming bieden tegen deze risico's.