Hoe mogen we je helpen?

Als je aan de slag gaat als zzp-er komt er nogal wat op je af waar je rekening mee moet houden. 

 

Privé verzekeringen dekken geen zakelijke gebeurtenissen

Veel zelfstandigen denken dat ze al verzekerd zijn voor aansprakelijkheid omdat ze al een WA verzekering en een rechtsbijstandverzekering hebben voor hun gezin. Maar privé verzekeringen geven geen enkele dekking bij schade die is ontstaan door bedrijfsmatige werkzaamheden.

Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB)

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits u daarvoor aansprakelijk bent. Deze verzekering is te vergelijken met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De verzekering dekt geen schade voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen als u schade toebrengt aan materialen of zaken die onder uw beheer zijn zoals gebruikte materialen dan is dit niet gedekt. Wel is er dekking voor schade die u aan andermans zaken of personen toebrengt.

Beroepsaansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met beroepsfouten. Denk aan een verkeerd advies. Of als u niet de juiste informatie verstrekt. Schade die hierdoor ontstaat, is vaak alleen een financiële schade. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering

Rechtsbijstand voor bedrijven (RVB)

Een rechtsbijstandverzekering voor ZZP’ers dekt de kosten voor juridische bijstand. Een privé rechtsbijstand verzekering dekt geen enkele schade voor zakelijke aangelegenheden. Indien u in een zakelijk conflict raakt waarbij u juridische bijstand moet inschakelen is dit gedekt door de verzekering. In de meeste rechtsbijstandverzekeringen zit ook juridisch advies en een incassoservice. Ook conflicten met leveranciers en afnemers vallen onder de dekking van de verzekering.

Inventaris/goederen

Je inventaris en alle andere zaken die je nodig hebt voor je werk als zzp'er zijn per definitie niet verzekerd op je privé-verzekeringen. Dat geldt ook voor je aan te kopen voorraden. Je dient je inventaris en voorraad dus apart te verzekeren op een zakelijke polis. Je verzekert deze zaken tegen diefstal en schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water.

Als je weinig inventaris en voorraden hebt, kan het zijn dat deze tóch tot een bepaald bedrag kan meeverzekeren op de particuliere inboedelverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

ZZP’ers die ziek worden hebben geen inkomen en geen recht op ziekengeld. Het enige dat overblijft is een BBZ uitkering op bijstandsniveau. Daar wordt u niet vrolijk van. Veelal bent u en uw gezin afhankelijk van uw inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een oplossing bieden. Hiermee vangt u terugval in inkomen op tijdens een langere periode van ziek zijn. Startende ondernemers kunnen binnen 13 weken na de start kiezen voor een voortzetting bij UWV. https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx


Arbeidsongeschiktheids­verzekering en broodfonds?
Als u zeker wil zijn van een inkomen als u niet kan werken, dan sluit u een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV). Maar er is ook een alternatief: het broodfonds.

Wat is een broodfonds?
Een broodfonds bestaat uit een groep van 20 tot 50 ondernemers (met name zzp’ers) die elke maand geld opzij zetten op hun eigen broodfondsrekening. Dit doen ze tot een bepaald maximumbedrag is opgebouwd. Als er iemand uit de groep langer dan een afgesproken periode ziek is, maken de overige deelnemers maandelijks een bedrag van hun broodfondsrekening over aan de zieke. Inmiddels zijn er meer dan 228 broodfondsen.

Voordelen broodfonds

- Betaalbaar
De inleg voor een broodfonds varieert van ongeveer € 30,- tot iets meer dan € 100,- per maand. Dat is lager dan de premie voor een AOV. Bovendien leg je in tot een bepaald bufferbedrag. Als aan het eind van het jaar blijkt dat je boven dit bedrag uitkomt, dan krijg je het teveel teruggestort.
- Inleg blijft van jezelf
Het geld dat je elke maand stort, blijft van jezelf. Als je uit het fonds stapt, krijg je dat bedrag terug. Minus de bedragen die je aan zieke fondsgenoten hebt geschonken.- 
- Belastingvoordeel
Voor een broodfonds geldt het schenkrecht. Het bedrag dat je ‘schenkt’ aan een zieke deelnemer is belastingvrij (tot het maximum dat de Belastingdienst stelt).

Nadelen broodfonds

- Vertrouwen versus wantrouwen
De leden van een broodfonds moeten elkaar wel blijven vertrouwen. Iedereen moet open zijn over zijn gezondheidstoestand. Dat betekent dat je als groep duidelijk moet afspreken hoe je daar zorgvuldig mee omgaat. Wie ziek is, bepaalt zelf wat hij doorgeeft aan de andere leden over zijn ziekte.
- Inleg niet belastingvrij
Het geld dat je aan een zieke schenkt, is belastingvrij, maar de inleg is dat niet. Bij een AOV is de inleg aftrekbaar van de inkomstenbelasting en is de uitkering juist wel belast.
- Maximaal 2 jaar een uitkering
Als je ziek bent, krijg je maximaal 2 jaar een inkomen uit een broodfonds. De kans dat je binnen 2 jaar weer aan de slag kunt, is groot. Maar als je toch langer dan 2 jaar uitgeschakeld bent, dan ben je aangewezen op de bijstand.

Broodfonds én AOV?
Wat het best bij u past, is afhankelijk van zijn wensen en situatie. Heeft u al eens nagedacht over een combinatie: een broodfonds voor de eerste 2 jaar en daarna een AOV die uitkeert na 2 jaar. Zo sluiten de twee regelingen goed op elkaar aan.

Praktijk in Huurwoning

Als je een bedrijf wilt starten in een huurwoning is het belangrijk om eerst te controleren bij je verhuurder of dit mag. Vaak zijn regels hierover opgenomen in het huurcontract.
Heb je een sociale huurwoning, dan is de kans klein dat het is toegestaan. De meeste sociale verhuurders, zoals Ymere en andere woningcorporaties, verbieden het voeren van een onderneming vanuit huis of verbinden hieraan voorwaarden in de huurovereenkomst of via de algemene huurvoorwaarden. Uitgangspunt is overlast voor de omgeving voorkomen en te borgen dat woonruimte conform zijn bestemming wordt gebruikt.

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie