Hoe mogen we je helpen?

Werknemers zijn waardevol voor uw bedrijf.
Wanneer een werknemer een ongeval overkomt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden of activiteiten die met het werk te maken hebben, komt er veel op u af. Bent u volgens de wet of jurisprudentie aansprakelijk voor de schade?
Dan kunt u met fikse kosten te maken krijgen. Maar ook wanneer u geen schadevergoedingsverplichting heeft wilt u misschien uw werknemer financieel schadeloos stellen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekering (WAM) biedt niet altijd voldoende dekking. Turien & Co. biedt met de personeelsschadeverzekering WEGAS XL voor werkgevers de perfecte oplossing.

 

WEGAS XL voor wie?
Voor iedere werkgever die zich goed en op maat wil verzekeren tegen het risico van schade die zijn werknemers kunnen lijden. De 
verzekering geldt o.a. ook voor vrijwilligers, stagiaires en ZZP’ers.

Pluspunten WEGAS XL

 • Verzekerd bedrag: € 3.000.000 per gebeurtenis.
 • Lage franchise.
 • Ruime kring van verzekerden.
 • Gratis gebruik van juridische adviesdesk bij letselschade.
 • Vergoeding van de werkelijk geleden schade.
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade. 

Bij Premium ook:

 • SVI voor personen,- bestel- en vrachtauto’s en land-/werkmaterieel.
 • 24/7 ongevallendekking.
 • Bedrijfsuitjes en andere werkgerelateerde activiteiten.

Juridische adviesdesk (gratis)
Als uw werknemer als gevolg van een ongeval verwondingen oploopt komt u voor een aantal vragen te staan. Misschien wilt u weten welke verplichtingen u dan heeft of hoe het met uw aansprakelijkheid zit. De WEGAS XL-verzekering biedt u een extra service, ongeacht welke rubriek u heeft verzekerd. Wanneer een werknemer (ook) letselschade heeft opgelopen kunt u voor eerstelijns juridisch advies gratis gebruik maken van de Juridische Adviesdesk. Deze wordt voor Turien & Co. uitgevoerd door de rechtsbijstandsverzekeraar DAS.

Eerstelijns juridisch advies: algemene vragen bij en rondom arbeidsongevallen. Voor eventuele vervolgwerkzaamheden die
niet meer vallen onder eerstelijns advies zal DAS u een aanbod doen voor verdere behandeling van de zaak. Adviesvragen kunt u
zonder tussenkomst van Turien & Co. direct aan DAS stellen.


Kosten WEGAS XL-verzekering
De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en het aantal motorrijtuigen. Er wordt een toeslag in rekening gebracht als de
DGA’s, maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, meeverzekerd worden. Informeer
bij uw assurantieadviseur naar de premie voor uw bedrijf.


Producteigenschappen
Bij WEGAS XL kiest u uit drie verschillende dekkingen, de dekking die het beste bij uw bedrijf past.

WEGAS XL Primair

 • Verkeersdeelname (art. 7:611/658 BW)

WEGAS XL Prima

 • Verkeersdeelname (art. 7:611/658 BW)
 • Woon-werkverkeer:
  - Personenschade;
  - Voor vergoeding van zaakschade gelden bepaalde voorwaarden.

WEGAS XL Premium

 • Verkeersdeelname
 • Woon-werkverkeer:
  - Personenschade;
  - Voor vergoeding van zaakschade gelden bepaalde voorwaarden.
 • Werkgerelateerde activiteiten
 • SVI t.b.v. personen-, bestel- en vrachtauto’s en niet-uitgeleend of verhuurd land-/werkmaterieel, alle in eigendom van de werkgever.
 • Ongevallendekking (24/7)

Woon-werkverkeer
Een specifiek onderdeel van de dekking is schade die ontstaat tijdens woon-werkverkeer. Hoewel de wettelijk vastgelegde zorgplicht van de werkgever ruim moet worden uitgelegd is een werkgever – normaal gesproken – niet aansprakelijk voor schade die werknemers lijden tijdens woon-werkverkeer.

WEGAS XL Prima en Premium bieden standaard tóch een dekking voor deze schade: ondanks dat u niet aansprakelijk bent kunt u uw
werknemers onder bepaalde voorwaarden wel een vergoeding geven.


Personen-/zaakschade
Personenschade is verzekerd wanneer als gevolg van het ongeval een (para)medicus is geconsulteerd. Is een (para)medicus geconsulteerd? Dan is de zaakschade ook gedekt. Is er wel zaakschade maar geen personenschade? Dan is deze zaakschade alleen verzekerd als het woon-werkverkeer plaatsvindt tussen woon- of verblijfplaats van de werknemer en een andere werkplek dan die waar gewoonlijk de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat is niet verzekerd?
Niet alles is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekken wij geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte omschrijving. Verder verlenen wij onder andere geen dekking in de volgende gevallen:

 • Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet.
 • Wedstrijden met motorrijtuigen of gemotoriseerde vaartuigen.
 • Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig.
 • Gebruik van alcohol of drugs.


De WEGAS XL-verzekering biedt geen dekking als de schade door een andere verzekering of partij wordt vergoed.
Ontbreekt (verzekerings)dekking elders? Dan kunt u gelukkig aanspraak maken op de WEGAS XL-verzekering 

 

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie