Hoe mogen we je helpen?

U kunt weleens een meningsverschil hebben, bijvoorbeeld met uw werkgever. Soms leidt dit tot een juridisch probleem. Met onze rechtsbijstandverzekering voor particulieren bent u dan verzekerd van professionele rechtshulp.

Een rechtsbijstand verzekering kan vaak opgebouwd worden met diverse modules.

 

Verkeersconflicten

Als u met uw auto of motor schade heeft in het verkeer, dan wilt u deze schade vergoed krijgen. Met deze module krijgt u hierbij hulp. Ook krijgt u rechtshulp bij strafzaken die zijn ontstaan terwijl u een voertuig gebruikt.
Daarnaast biedt deze module rechtshulp bij schade die u in het verkeer oploopt als voetganger, fietser of passagier in het openbaar vervoer. 

 

Consumentenconflicten

Onder deze module valt hulp bij bijvoorbeeld de volgende conflicten:

Verhalen van schade. Alleen als u schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is. De dekking is bijna altijd beperkt tot het
verhaal van de schade. Contracten. Problemen n.a.v. contracten over consumentenzaken. Conflicten over het kopen of huren van een artikel, of over een aan u geleverde dienst. 

 

Woonconflicten

Deze module dekt alle geschillen die te maken hebben met wonen.
Zoals koop- of huurgeschillen. Maar ook een conflict met uw
aannemer of met de gemeente. Of een geschil met de buren
over bijv. de schutting.

 

Inkomensconflicten

Deze module dekt problemen op het werk, bijvoorbeeld bij
reorganisaties of ontslagen. Dit onderdeel biedt ook hulp bij
problemen met uw pensioen of conflicten met uitkeringsinstellingen.
Per maatschappij en per product kan de dekking voor deze module
bepaalde zaken uitsluiten. U kunt hiervoor de polisvoorwaarden raadplegen

 

Fiscale en Vermogensconflicten

Deze module dekt geschillen met de belastingdienst. De dekking
geldt pas vanaf het moment dat de zaak dient voor de Nederlandse
belastingrechter (beroepsfase). Ook geschillen over de
aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland vallen
onder deze module

 

Mediation bij echtscheiding

U krijgt hulp van een mediator bij het beëindigen van een
huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

 

Verhuurd Onroerendgoed

Eigendomsrisico van apart gelegen onroerend goed meeverzekeren?
Onroerend goed in eigendom, maar niet voor eigen gebruik.

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie