Hoe mogen we je helpen?

Een volledig pakket

Uw bedrijf is vaak kwetsbaarder dan u denkt. Een gehackte website kan uw reputatie schaden, een systeemuitval kan uw business
verstoren. CyberClear by Hiscox dekt deze risico’s volledig af en biedt snelle en doelgerichte dienstverlening na dataverlies, hacking
of cyberaanvallen. U krijgt assistentie van ervaren security- en privacyprofessionals, met wereldwijd bereik en uitgebreide expertise,
die werken volgens een gedegen incident response-plan. Zij helpen u bijvoorbeeld databases en websites te herstellen, belanghebbenden te informeren en de schade te beperken.

Geen verborgen voorwaarden
U hoeft geen opties aan te vinken. Daarnaast bevatten onze verzekeringsvoorwaarden geen verborgen beveiligingseisen of
voorbehouden. Zodra we u als verzekerde accepteren, bent u met de meest uitgebreide dekking verzekerd. Dus ook als u eens vergeet een beveiligingsupdate te installeren.

Systeeminbraak

CyberClear by Hiscox dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data.

 • Wij vergoeden de kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van de inbraak.
 • Wij vergoeden ook de kosten van kennisgevingen aan uw providers, uw klanten, toezichthouders, justitie, creditcardmaatschappijen en andere belanghebbenden.
 • Moet u extra kosten maken voor klantenondersteuning, bijvoorbeeld voor een callcenter of voor de bewaking van creditcard-transacties? Die vergoeden wij.
 • Hebt u hulp nodig van een PR-specialist, bijvoorbeeld voor crisismanagement of reputatieherstel? Dan vergoeden wij deze
  kosten in overleg met u.

Privacy

Ook de gevolgen van diefstal van privacygevoelige gegevens zijn verzekerd, zowel de aansprakelijkheidsschade als de eigen schade die voortvloeit uit de inbreuk.

 • ü Wij vergoeden de juridische kosten van uw verweer tijdens een onderzoek door bijvoorbeeld justitie, creditcardmaatschappijen of als gevolg van schadeclaims van particulieren zonder dat wij een maximum stellen aan het uurtarief van uw advocaat.
 • Als u claims ontvangt van particulieren (aansprakelijkheidsstelling door derden), vergoeden wij de verweerkosten en eventueel de claims zelf.
 • Wij vergoeden de civielrechtelijke/bestuurlijke boetes die een toezichthouder u oplegt. Moet u schadevergoeding betalen? Dan is dat eveneens gedekt.

Cyberaansprakelijkheid, multimedia-aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, kan dit tot claims of schades leiden. Hiscox verzekert u tegen deze claims op basis van CyberClear by Hiscox.

Hacking

U bent verzekert tegen schade veroorzaakt door hackers:

 • reparatie, vervanging of herstel van bijvoorbeeld uw netwerk, websites of data;
 • kosten als gevolg van gestolen software of data;
 • kosten van onderzoek en advies op het gebied van systeembeveiliging.

Hiscox schakelt zo nodig een expert voor u in die forensisch onderzoek doet naar de identiteit van de hacker. Ook kunnen we een
PR-specialist inschakelen die u helpt uw reputatie te beschermen.

Afpersing

Als hackers uw website of data gijzelen en u hiermee chanteren, is dit eveneens verzekerd. U krijgt bijstand van een erkend securityadviesbureau. Moet u losgeld betalen om de schade voor uw onderneming beperkt te houden? Dan vergoeden we dit ook.

First response-vergoeding

Hebt u snel specialisten nodig? Dan vergoeden wij de redelijke en noodzakelijke kosten van de volgende experts, ongeacht of u hen zelf inschakelt of dat wij dat voor u doen:

 • een eigen IT-securityspecialist of IT-adviseur voor eerste hulp;
 • een crisisconsulent, wanneer deze nodig is na een inbreuk op persoons- of bedrijfsgegevens, een beveiligingsfout of een
  systeemfalen;
 • een juridische eerstehulpadviseur.

Bedrijfsschade (business interruption)

Het uitvallen van uw systemen door hacking of een andere cyberaanval heeft gevolgen voor uw inkomsten. Wij vergoeden de
financiële gevolgschade voor een duur van maximaal 12 maanden. Bijvoorbeeld als een webshop voor afnemers onbereikbaar is, een
machine uitvalt of uw voorraden bederven.