Hoe mogen we je helpen?

Cyberrisicoverzekering: Veel meer dan alleen vergoeding van schade


Vrijwel dagelijks ziet u berichten in de media over bedrijven en instellingen die schade oplopen doordat derden digitaal inbreken. In dit artikel besteden wij aandacht aan dit steeds groter wordende risico. Wij informeren u hoe wij onze relaties kunnen helpen om te voorkomen dat de continuïteit van hun onderneming door dit risico in gevaar komt.

Ondernemingen zijn kwetsbaar


Vrijwel elke onderneming is kwetsbaar indien er stroringen optreden in de digitale infrastructuur. Daarnaast gelden er inmiddels omvangrijke eisen die voorschrijven welke acties een onderneming moet nemen indien de kans aanwezig is dat onbevoegden kennis hebben kunnen nemen van data van klanten, prospects of personeel.

Nieuwe verzekeringen in opkomst

De cyberrisicoverzekering is een bijzondere verzekering omdat het op totaal verschillende gebieden zekerheid biedt. Waar bijvoorbeeld de brandverzekering van het pand waarin de onderneming is gevestigd vooral de financiële schade aan het pand na een brand vergoedt, biedt een cyberrisicoverzekering veel meer voordelen.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden een cyberrisicoverzekering aan. De voorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij. Toch is te zien dat de verschillende verzekeringen vaak de volgende verschillende zekerheden bieden:

  1. Vergoeding en hulp herstel na digitale inbraak; 
  2. Ondersteuning en vergoeding bij afpersing;
  3. Kosten van herstel;
  4. Omzetverlies en schade aan goederen. Automatisering zal in de praktijk tot grote schades kunnen leiden.

Natuurlijk is het belang van een goede cyberrisicoverzekering dat de onderneming door intredende cyberrisico’s niet in zodanig financiële problemen komt dat daardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de ondernemer via de verzekeraar geholpen wordt de juiste preventiemaatregelen te treffen en wanneer een calamiteit toch intreedt, direct een beroep kan doen op de beste specialisten die op dit moment voor dat specifieke probleem beschikbaar zijn.

Men dient er rekening mee te houden dat schade door cybercrime vaak niet door een reeds lopende aansprakelijkheid is gedekt. 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)
Dekking voor inmateriele financiële schade van derden als gevolg van het leveren of niet leveren van een product en/of -dienst

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
Dekking voor zaak- en/of letselschade (productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid) incl. dekking GW conform BW 7:611 en risico-aansprakelijkheid

Cyberrisico’s
Dekking voor financiële schade als gevolg van een cyberincident incl. incident respons dienstverlening, zoals:

  • Systeeminbraak
  • Privacy (verlies data)
  • Cyberaansprakelijkheid, multimedia-aansprakelijkheid
  • Hacking
  • Afpersing

Cyberincidenten zijn geen beroepsfouten en de risico’s hiervan zijn niet gedekt op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Cyberverzekeringen bieden hierin wél uitkomst. Bijkomend voordeel van een cyberverzekering is de service en dienstverlening die je ontvangt op het moment dat er een cyberincident zich voordoet. Een gespecialiseerd crisisteam staat het kantoor bij om zo snel mogelijk weer up and running te zijn. In het kader van ‘behoorlijk bestuur’ draagt een cyberverzekering ook bij aan beleidsvorming en beschermt het de continuïteit van het kantoor.

Praktijk voorbeelden

We hebben een aantal praktijk voorbeelden per branche op en rij gezet. 

Kosten

De kosten voor een cyberverzekering zijn inmiddels al behoorlijk gedaald. Wil je geheel vrijblijvend een voorstel ontvangen vult dan het Aanvraagformulier van de Cyberclear van Hiscox in (opslaan en als bijlage verzenden). Als het digitaal invullen niet lukt kan hij altijd nog geprint worden.

 

Jaarlijkse omzet

totVerzekerd bedrag per aanspraak
(premies zijn per jaar)

  € 100.000 € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 2.000.000
           
€ 250.000 € 395 € 495 € 750 € 1.000 € 1.400
           
€ 500.000 € 425 € 550 € 855 € 1.190 € 1.710
           
€ 1.000.000 € 520 € 655 € 980 € 1.380 € 2.000
           
€ 2.500.000 X € 810 € 1.120 € 1.710 € 2.250
           
€ 5.000.000 X € 1.070 € 1.355 € 1.995 € 2.850

 

Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting en € 10,= poliskosten en gebaseerd op gegevens van 10-2019.