Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Bij een administratiekantoor gaat een back-up station verloren waarop persoonsgegevens (waaronder namen, adressen en BSN-nummers) van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. Het accountantskantoor moet alle betrokkenen informeren, een fraudecontrole aanbieden en kan mogelijk aansprakelijkheidsclaims tegemoet zien. Daarnaast loopt het bedrijf reputatieschade op.
Een medewerkster verliest haar mobiele telefoon. Hierop staan e-mails met honderden klanten, waarin o.a. financiële- en persoonsgegevens worden genoemd. Het administratiekantoor moet de betrokkenen informeren en draait mogelijk op voor aansprakelijkheidsclaims.

In een online portal, waarin klanten zelf bestanden en gegevens kunnen uploaden, worden door een hack ineens ook gegevens van derden getoond.

Het netwerk van een middelgroot administratiekantoor wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 50.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten bedragen ruim € 280.000,00.

Door een datalek raken gevoelige gegevens van 1500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 270.000,00 (1500 x € 180,00).

De directeur van een administratiekantoor stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een hele mailinglijst. Hierdoor komt gevoelige informatie van een grote klant bij derden terecht. De klant daagt de belastingadviseur voor de rechter.

Een kantoor slaat zelf geen gegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Zijn computer wordt gehackt en de inloggegevens naar de extranetten worden buit gemaakt. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.

Bij een groot administratiekantoor wordt het computersysteem gehackt. De BSN-nummers en financiële gegevens van belastingaangiftes van duizenden klanten lopen gevaar. Het kantoor moet de getroffen klanten informeren en draait op voor mogelijke extra kosten van hun klanten.

Een medewerkster verliest haar laptop, waarop persoonsgegevens van klanten staan. De werkgever moet alle mogelijk betrokkenen informeren, met kosten en reputatieschade als gevolg.

Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van veel klanten zijn in het geding. De kosten voor het informeren van de klanten, herstellen van de gegevens en (verweer)kosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.

De computers van een klein administratiekantoor zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor herstel van de gegevens en software.

Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat BSN-nummers, namen en adressen van alle relaties. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 550.000,00.

Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.

Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Het administratiekantoor merkt dit pas op als de hackers, maanden later, een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) eisen om de versleuteling ongedaan te maken.