Hoe mogen we je helpen?

Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed (AVB O/G)

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed?
Een aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed is een verzekering die schade dekt die onroerend goed toebrengt aan derden. Deze verzekering wordt gesloten door de eigenaar van het onroerend goed. En deze verzekering voorkomt dat de eigenaar zelf de schade moet vergoeden aan derden die slachtoffer zijn geworden.

Voorbeeld

Tijdens een storm wordt een voorbijganger getroffen door een betonnen plaat of een dakpan. De plaat of dakpan waait van een bedrijfsgebouw. Deze voorbijganger krijgt de plaat of dakpan op zijn hoofd. Daardoor loopt hij letsel op. Het slachtoffer stelt de eigenaar van het bedrijfsgebouw aansprakelijk voor de schade. Hij claimt een grote schadevergoeding van deze eigenaar.

De “gewone” bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade vaak niet?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt vaak schade die een eigenaar of personeel van een bedrijf toebrengt aan derden. Het gaat om materiële schade of letselschade. Echter in hoedanigheid als bedrijf. Deze verzekering biedt dus geen dekking voor schade die onroerend goed toebrengt aan derden. Het is goed om te informeren bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering of het risico van onroerend goed is meeverzekerd of is mee te verzekeren. 

Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

Deze verzekering is speciaal ontwikkeld voor eigenaren van onroerend goed. Brengt een bedrijfsgebouw schade toe aan derden, wordt die schade vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar onroerend goed.