Hoe mogen we je helpen?

Het verschil tussen vaste taxatie en waardebepaling

Soms biedt een verzekeraar gratis waardebepaling aan. Dat klinkt zeer interesaant, echter moet men wel het verschil begrijpen tussen waardebepalingen en taxatie (7:960 BW).

 

Waardebepaling

Voordeel waardebepaling:

 • geen onderverzekering
 • lage of geen kosten

Nadeel waardebepaling:

 • Kans op oververzekering
 • Summiere rapportage; bij schade zal verzekerde door middel van historische facturen moeten aantonen wat er verloren is gegaan.
 • 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is van toepassing; schade aan inventaris kan op basis van een dagwaarde worden afgewikkeld.
 • De waarde grondslag voor een inven­tarisverzekering is nieuwwaarde, echter in geval van schade kan de schaduitkering geschieden op basis van dagwaarde (zie boven).
 • Onduidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaren-/huurdersbelang en/of inventaris, waardoor discussie kan ontstaan bij schade en er in het slechtste geval (gedeeltelijk) geen polisdekking is.
 • Misleidende werking; verzekerde is in de veronderstelling dat hij uitstekend verzekerd is door middel van een ‘getaxeerde polis tegen nieuwwaarde’, echter, bij schade kan de uitkering (veel) lager uitvallen dan verwacht met alle gevolgen van dien.
 • Beperkt geldig (vaak 5 jaar)

 

Taxatie 7:960 BW


Voordeel taxatie 7:960 BW

 • Geen onder- of oververzekering
 • Uitgebreide rapportage op detailniveau gespecificeerd en gewaardeerd; bij schade kan verzekerde aantonen wat er verloren is gegaan.
 • Bij onherstelbare schade wordt het getaxeerde bedrag uitgekeerd (bij inventaris in de regel de nieuwwaarde).
 • 40%-regeling (indemniteitsbeginsel) is niet van toepassing; de toegevoegde waarde van het rapport wordt door het Burgerlijk Wetboek bekrachtigd.
 • Er kan worden gekozen voor een af­wijkende waarde grondslag bij inventaris (dagwaarde/vervangingswaarde i.p.v. nieuwwaarde). Desgewenst kunnen zaken worden uitgesloten.
 • Duidelijkheid of zaken verzekerd zijn onder opstal, eigenaren-/huurders­belang en/of inventaris (er kan worden afgeweken van de richtlijnen van het verbond van verzekeraars).

Nadeel taxatie 7:960 BW

 • beperkt geldig (3 jaar inventaris, 6 jaar opstal)
 • kosten
Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie