Hoe mogen we u helpen?

Een compleet adviestraject rondom een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat uit eental stappen stappen;

 1. Intake & indicatie
 2. Inventasisatie
 3. Analyse & advies
 4. Bemiddeling
 5. Beheer en zorgplicht

Intake en oriëntatie

 • Oriëntatiegesprek naar keuze telefonisch of op kantoor

Inventarisatie

 • Doelstellingen
 • Kennis en ervaring
 • Risicobereidheid
 • Financiële positie
 • Hoeveel heeft u nodig of wenst u bij eventuele arbeidsongeschiktheid
 • Vastlegging, middels een gespreksverslag

Dit kan o.a. middels een inventarisatieformulier

Analyse en advies

 • Analyse bestaande dekkingen
 • Premie- en voorwaardenvergelijking en analyse
 • Realisatie offerte(s)
 • Beoordeling externe offertes
 • Prescan medische acceptatie
 • Adviesrapport inclusief bespreking naar keuze telefonisch of op kantoor

Polis bemiddeling

 • Begeleiding formulieren en onderbouwing inkomen
 • Controle en begeleiding technische en medische acceptatie
 • Alternatieven in verband met medische acceptatie
 • Controle polisopmaak en premie
 • Vastelegging in dossier

Beheer en zorgplicht

 • Verwerken van mutaties ten aanzien van de verzekering en geven van advies ten aanzien van deze mutaties
 • Periodieke controle van verzekerde hoedanigheid en verzekerd bedrag, inclusief agendering van optierecht tot aanpassing verzekerd bedrag;
 • Periodieke controle of de dekking nog overeenkomt met uw actuele verzekeringsbehoefte;
 • Agendering van de contractstermijn teneinde tijdig de mogelijkheden tot overstappen naar een andere aanbieder in beeld te brengen;

Indien van toepassing: Schadebehandeling

 • Ondersteuning bij melding arbeidsongeschiktheid;
 • Ondersteuning bij contacten met arbeidsdeskundige, CWI, andere instanties;
 • Eventueel inschakeling rechtsbijstandverzekeraar;
 • Begeleiding traject eventuele herkeuring;
 • Overleg standpuntbepaling aanbieder;
 • Controle uitkeringspercentage
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie
Scherpe autopremie?
meer informatie