Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

WOZ-belasting

Huiseigenaren ontvangen jaarlijks tussen 1 februari en 31 maart het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. De WOZ-waarde stelt de gemeente zelf vast op basis van standaard modellen. Omdat een gemeente niet alle woningen apart kan beoordelen ontstaan er vaak fouten in de waardering.

Bent u het niet eens met de vermelde waarde van uw woning of twijfelt u eraan?

Dan dient u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar in te dienen. Wij helpen u graag hierbij. Maak hiervoor gebruik van onze gratis service.t. Hier vult u de standaardgegevens uit uw aanslagbiljet in, al het overige werk nemen wij u uit handen. Profiteer ook van onze service, want wanneer uw bezwaar wordt aangenomen dan bespaart u niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren op uw WOZ-aanslag.

Wilt u eerst de huidige WOZ-waarde van uw woning controleren? Klik dan in de linker menubalk op de knop Mijn WOZ-waarde. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden.

Al deze belastingen die u betaalt zijn gebaseerd op uw WOZ-waarde:

  • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
  • Waterschapsbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Roerenderuimtebelasting
  • Inkomstenbelasting

Een te hoge WOZ-waarde kost tussen € 63,- en € 2.538,- per jaar. Over de looptijd van uw hypotheek (30 jaar) betaalt u dus tot € 76.140,- te veel belasting.

Via www.bezwaarmaker.nl kunt u gratis bezwaar 

In 2019 heeft een klant zijn WOZ-Waarde hierdoor kunnen verlagen met € 26.000. Dit leverde een verlaging op van de Onroerend-zaakbelasting van € 35,77 en Watersysteemheffing van € 6,29.

Wil je bezwaar maken, dan moet je dit binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking doen. De dagtekening op de WOZ-beschikking is hierbij de startdatum. Na zes weken vervalt je recht om bezwaar aan te tekenen.