Hoe mogen we u helpen?

Werkgevers aansprakelijkheid

 

WEGAS XL-verzekering


Krijgt een werknemer een ongeval tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden? Dan kunt u als werkgever met aanzienlijke kosten te maken krijgen. Een ongeval kan op de werkvloer gebeuren, op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname of andere activiteiten die met het werk te maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het volgen van een training of een bedrijfsuitje. Bij een forse letselschade kan zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.
Turien & Co. biedt met de personeelsschadeverzekering WEGAS XL voor werkgevers dé perfecte oplossing. Wij zijn toonaangevend in de verzekeringsmarkt en bieden het beste product tegen een gunstige premie. Wij innoveren het product continu. WEGAS XL sluit altijd naadloos aan bij de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Voor wie is de WEGAS XL verzekering?
Voor werkgevers die zich goed én op maat willen verzekeren tegen het risico van schade die zijn werknemers kunnen lijden.

Wat wordt wel verzekerd?

WEGAS XL kent drie verschillende dekkingen:
• WEGAS XL Primair
• WEGAS XL Prima
• WEGAS XL Premium

U kiest de dekking die het beste bij uw bedrijf past. Klik hier voor een uitgebreidere dekkingsomschrijving.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de WEGAS XL verzekering?

 • Verzekerd bedrag van € 3.000.000 per gebeurtenis.
 • Lage franchise*.
 • Standaard ruime kring van verzekerden.
 • Vergoeding van de werkelijk geleden schade, bij overlijden ook de schade van nabestaanden van de verzekerde.
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade.

Uniek in de markt: heeft een werknemer bij een ongeval letselschade opgelopen? Dan kan de werkgever voor eerstelijns juridisch advies gratis bellen met een onafhankelijke adviesdesk.

*Een franchise is een vast bedrag waaronder schade niet voor rekening van de verzekeraar komt. In tegenstelling tot bij een eigen risico vergoedt de verzekeraar de gehele schade wel wanneer het schadebedrag de hoogte van de franchise overschrijdt.

Bij Premium ook:

 • SVI voor personen-, bestel-, vrachtauto’s, land- en werkmaterieel van de werkgever.
 • 24/7 ongevallendekking.

Wat verzekeren wij niet?
Wij vinden het belangrijk om ook te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekken wij geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen wij onder andere geen dekking in de volgende gevallen:

 • Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
 • Schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden met motorrijtuigen of gemotoriseerde vaartuigen met een vermogen van meer dan 3kW of 4 pk;
 • Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
 • Gebruik van alcohol of drugs;
 • Schade die door een andere verzekering of partij wordt vergoed.


Hoeveel kost een WEGAS XL verzekering?
De premie baseren wij op het aantal werknemers en ook op het aantal motorrijtuigen dat uw bedrijf heeft. Als u de DGA’s, of de maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, wilt meeverzekeren wordt voor hen een toeslag in rekening gebracht.