Hoe mogen we je helpen?

Er zijn verschillende verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE ‘s). Sommige VvE verzekeringen zijn verplicht en andere zijn optioneel. Hieronder treft u een overzicht van de VvE verzekeringen die er zijn en welke soort schade ze dekken.

Opstalverzekering voor de VvE (verplicht)

De opstalverzekering is de belangrijkste verzekering van de VvE. De opstalverzekering (soms ook gebouwenverzekering genoemd) dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand zoals de gevels, vloeren en muren. Het bestuur van de VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van de VvE (ALV) maakt, op basis van offerte’s, een keuze tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Eigenaarsbelang / individuele woningverbeteringen

De meeste opstalverzekeringen gaan ervan uit dat in elk appartement dezelfde (standaard) keuken en badkamer zit. Daardoor zijn woningverbeteringen (zoals een nieuwe keuken of badkamer) meestal niet inbegrepen in de polis van de VvE. Dit kan bij schade tot nare gevolgen leiden. 

VvE Aansprakelijkheidsverzekering (verplicht)

De tweede verplichte VvE verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd). De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (of spullen van derden) die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dakpan die van het dak waait en schade aan een auto veroorzaakt.

VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (optioneel)

De bestuurders van de VvE kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat door hun handelen. Omdat er in VvE’s veel geld omgaat, kunnen deze schades hoog oplopen. Daarom kan het verstandig zijn een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandsverzekering voor VvE’s (optioneel)

De rechtsbijstandverzekering van individuele eigenaren of bestuurders geeft geen dekking in gevallen waarbij de VvE partij is. Daarom is het aan te bevelen voor de VvE om een rechtsbijstandverzekering te overwegen. Deze verzekering kan met name van belang zijn als geprocedeerd wordt tegen VvE leden, de gemeente (vergunningen e.d.), etcetera. Let op: voor het incasseren van achterstallige bijdragen is een rechtsbijstandverzekering niet vereist. Dit kan via een incassobureau die zijn kosten in rekening brengt bij de wanbetaler. Klik hier voor de handleiding incasseren achterstallige bijdragen.

 

 

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie