Hoe mogen we je helpen?

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe uw financiële situatie eruit ziet als uw partner overlijdt?

...want vanuit de overheid is er nauwelijks iets geregeld


Wettelijk is er voor nabestaanden nauwelijks iets geregeld. Wanneer uw partner overlijdt, kunt u natuurlijk een beroep doen op de  Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar deze voorziet slechts in een inkomen dat maximaal 70% van het minimumloon bedraagt. Áls u er al voor in aanmerking komt. Gezien het aantal voorwaarden dat in de wet is vastgelegd, is dat nog maar de vraag. In het schema kunt u zien of u in aanmerking zou komen voor een Anw-uitkering. Op de website van de sociale verzekeringsbank (www.svb.nl) vindt u meer informatie over de Anw.

Een overlijdensrisicoverzekering (orv) keert uit als je voor een bepaalde datum overlijdt. De uitkering stelt jouw partner of nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek (deels) af te lossen of om de huur te kunnen blijven voldoen en zo in de woning te kunnen blijven wonen.

Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om bij overlijden één bedrag te laten uitkeren.

Er kan ook voor een periodieke uitkering gekozen worden bij overlijden. En daar zijn dan ook weer varianten in.

Netto periodieke uitkering


De nabestaanden ontvangen een netto periodieke uitkering. Over de uitkering hoeft geen inkomstenbelasting * te worden betaald. De premie is niet fiscaal aftrekbaar. Als de achterblijvende partner zelf overlijdt, gaat de uitkering automatisch over naar de kinderen.
De uitkering stopt op de einddatum van de verzekering.

Bruto periodieke uitkering


Over de bruto periodieke uitkering moet inkomstenbelasting worden betaald. In dit geval is de premie wel fiscaal aftrekbaar. De uitkering is een lijfrente. Dit betekent dat als de achterblijvende partner zelf overlijdt, de uitkering stopt (wettelijke bepaling lijfrente). De uitkering gaat dan dus niet over naar de kinderen.

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie