Overlijdensrisicoverzekering voor huurders


Huurders van woningen blijken vrijwel allemaal een financieel tekort te hebben als het om overlijdensrisico gaat; huiseigenaren hebben meestal via de hypotheek al een (deel van) het overlijdensrisico afgedekt.

Niemand zal met plezier zijn of haar levensverzekeringen doornemen op tekorten of overlappingen, maar het is zeker voor huurders aan te raden dit toch eens te doen.

Overlijdensrisico voor huurders

Mensen met een huurwoning staan vrijwel niet stil bij de mogelijkheid dat één van de beide partners kan komen te overlijden. De meeste huurders hebben een uitvaartverzekering, maar kijken niet verder dan de kosten voor de begrafenis.

Toch hebben zij ook een financieel contract door de huurverplichting, te vergelijken met een hypotheeklast.

De overgebleven partner kan in veel gevallen niet meer in dezelfde woning blijven wonen, omdat de huurlasten te hoog zijn geworden. Bedenk dan ook nog eens dat de huurlasten jaarlijks per juli verhoogd gaan worden.

Daarom is het ook voor huurders aan te raden het overlijdensrisico te bekijken en eventueel te verzekeren. 

Met de Risico-scanner krijgt u snel en gemakkelijk inzicht in de financiële gevolgen van overlijden.