Hoe mogen we u helpen?

 

 

Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW en voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. 

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er ruim 800.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de oudedagsvoorzieningen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een oudedagsvoorziening op te bouwen.

 

Hoe regel ik mijn pensioen als zzp’er?


Als zzp'er heeft u recht op AOW als u de AOW-leeftijd bereikt. U bepaalt zelf of u nog een aanvullende oudedagsvoorziening wilt. Voor dit aanvullende pensioen bestaan verschillende mogelijkheden.

 

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen


Er zijn een aantal initiatieven genomen voor collectieve pensioenregelingen speciaal gericht op zzp'ers. Het gaat daarbij om regelingen waarbij u zich als zelfstandige vrijwillig kunt aansluiten.

 

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)


Wilt u een oudedagsvoorziening opbouwen? Dan kunt u een deel van uw winst reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dat deel van de winst hoeft u pas later belasting te betalen. U kunt de fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de lijfrentetermijnen.

Voor de opbouw van een fiscale oudedagsreserve gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn dat u:

  • minimaal 1225 uur per jaar voor uw onderneming werkt (het urencriterium);
  • aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Het gaat om het kalenderjaar waarover u aangifte voor de inkomstenbelasting doet.
  • een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

 

Lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling


U kunt als zzp’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente-uitkeringen ontvangt u dan naast uw AOW. De premie die u voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van uw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden wel bepaalde voorwaarden (voor de lijfrente en voor de hoogte van de aftrek).

Als u stopt met uw bedrijf, dan kunt u (een deel van) uw stakingswinst omzetten in een (stakings)lijfrente. Voor die situatie gelden hogere maxima voor de premieaftrek in box 1.

 

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling


Bent u als zzp’er ook ex-werknemer? U kunt dan de pensioenregeling van uw voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. U kunt er pas van gebruik maken als uw pensioenregeling deze optie biedt. De pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

 

Pensioen in eigen beheer of bij verzekeraar


Bent u als zzp’er ook directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv? Sinds 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in de eigen bv op te bouwen. Wel kunt u het pensioen bij een externe verzekeraar onderbrengen.

 

Nabestaande voorziening


Een partner verliezen is één van de ergste dingen die men kan overkomen. Als er dan ook nog eens grote financiële gevolgen zijn kan dit dubbel zo hard aankomen. Als huiseiggenaar met een hypotheek is er vaak een overlijdensrisicoverzekering voor het (gedeeltelijk) inlossen van een hypotheekschuld. Bij huurders is deze voorziening vaak niet aanwezig. Hierin kunnen wij met een financiële foto inzicht bieden, zodat je weet waar je aan toe bent wanneer je of je partner er alleen voor komt te staan.

 

Financiële foto

Wat is zo’n financiële foto precies? Zoals je weet is een foto een momentopname. Dat is ook precies wat de financiële foto is. Een momentopname van jouw financiële situatie. Hoe sta je ervoor met je pensioen, bij arbeidsongecshiktheid en overlijden? En hoe passen jouw toekomstwensen hierin?

Met de Financiële Foto krijg je in één keer een duidelijk overzicht van je huidige persoonlijke financiële situatie onder verschillende omstandigheden. Zo weet je exact waar je aan toe bent en als het nodig is kunnen we je helpen met advies voor een passende oplossing mocht dat nodig zijn. Het dient als basis voor financiële planning.