18-03-2020

economische (nood)maatregelen i.v.m. het corona virus.

Hierbij een samenvatting van de economische (nood)maatregelen i.v.m. het corona virus.

 

  • Corona-noodfonds
  • Werktijdverkorting aanvragen makkelijker
  • Sneller bijstandsuitkering voor zelfstandigen
  • Uitstel van belastingbetaling
  • Mogelijk meer maatregelen


Gelet op het bovenstaande onderscheiden ze:

(1) steunmaatregelen en

(2) liquiditeitsmaatregelen (voorbeeld: uitstel belastingbetaling).

Dit zijn 2 typen maatregelen, die elkaar onderling versterken.

 

Noodloket (Wiebes)

Het kabinet stelt een noodloket in voor ondernemers, die hard getroffen worden door het coronavirus. Zij kunnen direct vierduizend euro steun krijgen.

De steun is onder meer bedoeld voor horecaondernemers, sommige bedrijven in de culturele sector, de reisbranche en evenementenorganisatoren. Voorwaarden van type sectoren e.d volgen nog.

 

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Is vanaf eergisteren operationeel en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij “rood mogen staan”. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers, die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven, die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Ondernemers moeten zich hiervoor vervoegen bij hun eigen bank.

 

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Heeft de onderneming krediet nodig, maar krijgt hij niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

De bank, waarbij dit moet worden aangevraagd, kan zo een Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee het risico.

De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang, opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

 

Kleine bedrijven en Qredits

Voor deze groep hebben we Qredits. Kleine bedrijven krijgen uitstel van hun aflossingsverplichtingen en krijgen rentekorting op hun lening.

 

Koolmees over banen en inkomens van heel veel mensen

De beroepsbevolking

Doel: behoud van werkgelegenheid en doorbetaling van de salarissen

Regeling Werktijdverkorting = “reddingsboei” voor bedrijven, die tijdelijk minder werk hebben.

Er is behoefte aan een andere aanpak, een regeling die sneller en wendbaarder is en beter is toegerust op de grote aantallen (vandaag: ruim 78.000 aanvragen).

Daarom komt de overheid met een nieuwe regeling het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid:

 

De nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten in geval van omzetverlies van bedrijven, dat is geleden vanaf 01-03-2020. En de overheid hanteert hierbij het maximum van 90% van de loonsom, die wordt vergoed. Er zijn ook 2 voorwaarden aan verbonden
a. geen personeelsleden worden ontslage
b. de werkgever betaalt de lonen door

“Want het gaat bij deze regeling om de mensen”, aldus Koolmees. De oudere, eerdergenoemde regeling wordt per direct stopgezet. Er worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen en reeds ingediende aanvragen worden in het nieuwe systeem meegenomen.

 

De nieuwe maatregelen voor ZZP-ers (“de frontlinie in zwaar weer”)
Zij merken als eerste de gevolgen van de economische neergang. “Ook deze groep laten we niet in de kou staan”, aldus Koolmees. Het betreft een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandige ondernemers (w.o. ZZP-ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Wat houdt dat in?
Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het is een tijdelijke regeling als sluitstuk op de andere maatregelen. Er is sprake van versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Die versoepeling houdt in, dat er geen partner- en vermogenstoets wordt gehanteerd. Er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats. En men hoeft NIET achteraf terug te betalen. Men kan dit binnen 4 weken regelen in plaats van de huidige 13 weken. En een voorschot is mogelijk. Omdat de regeling en de uitvoering nog verder moet worden ingevuld, “niet morgen al aankloppen” bij de gemeente. Wacht verdere berichten af.

 

Nogmaals: deze 2 regelingen zijn bedoeld als reddingsboei in een uitzonderlijk moeilijke tijd.

 

Meer infomatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens