Hoe mogen we je helpen?

Wat gebeurt er op financieel gebied als ik als zzp-er overlijdt. Als zzp’er heb je veel vrijheid. Je draagt daarbij ook voor een groot deel je eigen risico’s. Denk je wel eens na over wat er gebeurt als je overlijdt? De financiële gevolgen kunnen groot zijn voor de achterblijvende partner en kinderen. Er valt een volledig inkomen weg en is er genoeg financiële buffer om dit op te vangen?

Verschil tussen loondienst en zzp
Wanneer je in loondienst bent, bouw je in Nederland meestal pensioen op bij je werkgever. Het gaat dan om ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Ga je uit dienst om verder te gaan als zzp’er? Check dan goed je pensioenregeling. Vaak is het nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat betekent dat je hiervoor alleen verzekerd bent als je in dienst bent. Overlijd je nadat je uit dienst bent gegaan? Dan keert het nabestaandenpensioen niet meer uit of krijgen de nabestaanden een lagere uitkering.

Dit kan worden opgevangen voor een erfrente-verzekering. De erfrente-verzekering garandeert je de nabestaanden een vast en regelmatig inkomen. De verzekering keert dus geen bedrag ineens uit tot de einddatum van de verzekering. 

Nog een aantal andere redenen voor een erfrente-verzekering.

Zelfstandig ondernemer

Steeds meer werkenden zijn zzp’er. Volgens het CBS telde Nederland in 2018 bijna 1,1 miljoen werkenden met een hoofdbaan als zzp’er. Waar nabestaanden van werknemers in loondienst meestal verzekerd zijn van een nabestaandenpensioen via de werkgever, moeten zelfstandigen daar zelf iets voor regelen.

28% van de ondernemers heeft geen enkele nabestaandenvoorziening getroffen (Bron: ZZP Barometer 2017)

Het nabestaandenpensioen als voorziening op de balans
Bij een BV kan het nabestaandenpensioen als voorziening op de balans worden opgenomen. De BV heeft dan de verplichting het nabestaandenpensioen uit te keren als de dga overlijdt. Als de dga al op jonge leeftijd overlijdt, moet de BV een lange periode nabestaandenpensioen uitkeren. De meeste BV’s hebben te weinig middelen om zo’n lange periode (levenslang) aan de achterblijvende partner uit te keren.

Echtscheiding/hertrouwen

Een (echt)scheiding heeft vrijwel altijd grote gevolgen voor het nabestaandenpensioen.

Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd?
Dan is er na de scheiding geen aanspraak meer op het nabestaandenpensioen wanneer de ex-partner overlijdt. Het volledige partnerpensioen wordt na overlijden uitgekeerd aan de (eventuele) nieuwe partner.

Is het partnerpensioen op kapitaalbasis opgebouwd?
Dan is er sprake van een bijzonder partnerpensioen. Het partnerpensioen dat tot de datum van scheiding is opgebouwd is voor de ex-partner. Bij overlijden wordt dit bedrag in mindering gebracht op het partnerpensioen voor de nieuwe partner. Omdat het nabestaandenpensioen wordt verdeeld, ontvangen zowel de nieuwe- als de ex-partner geen volledig nabestaandenpensioen.

 

 

 

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie