Hoe mogen we je helpen?

Milieuschadeverzekering

De zorg voor ons milieu neemt in Nederland een belangrijke plaats in. Door wet- en regelgeving stelt de overheid steeds strengere milieu-eisen. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen. Wanneer een bedrijf onverhoopt het milieu aantast kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Voor ondernemers is het mogelijk zich tegen de milieurisico’s te verzekeren. De Milieuschadeverzekering dekt schade aan de locatie van derden maar ook aan de eigen locatie.

De kosten van het opruimen van milieuschade kunnen behoorlijk oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,00 kosten. Als uw bedrijf daar niet voor verzekerd is komen de kosten volledig voor uw rekening. En milieuschade ontstaat sneller dan u denkt. De simpelste schoonmaakmiddelen kunnen het milieu aantasten. Zelfs een lekkend koelsysteem kan voor grote milieuproblemen zorgen. Op eigen bodem, maar ook op die van de buren. Om van de gevolgschade nog maar niet te spreken.

De milieuschadeverzekering dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico’s.

Milieuschadeverzekeringen zijn tot nu toe verdeeld over meerdere polissen: brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, CAR-verzekering e.d. Een onduidelijke en onbeheersbare situatie waarover dan ook jarenlang is gesproken.
Conclusie was om de nieuwe MSV in een directe vorm te gieten; de saneringskosten bij derden zijn meeverzekerd zonder een beroep te hoeven doen op een aansprakelijkheidsconstructie. En dat is voor het eerst.

Wat is verzekerd

De Milieuschadeverzekering heeft een zeer brede dekking:

 • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • bereddingskosten
 • kosten die een gevolg zijn van sanering

De milieuschadeverzekering dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

risico- of schuldaansprakelijkheid
Bij risico-aansprakelijkheid moet er sprake zijn van een oorzakelijk verband tussen de bedrijfsactiviteiten en de milieuschade. Bij gevaarlijke of mogelijk gevaarlijke activiteiten bent u risico-aansprakelijk voor de schade aan het grondwater, voor directe of indirecte bodemverontreiniging, voor schade aan of verloren gaan van beschermde dieren of plantensoort of schade aan de natuurlijke leefgebieden.
Bij niet gevaarlijke werkzaamheden alleen indien geval van schuld bent u aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van beschermde dieren of plantensoort of schade aan de natuurlijke leefgebieden.
Veel kansen op een claim waarvoor u de milieuschadeverzekering dekking verleend.

Eigenaar of huurder
Het uitgangspunt in de wet is dat de vervuiler betaald. Dus als huurder bent u aansprakelijk en heeft u een milieuschadeverzekering nodig. Het is dus niet van belang dat u geen eigenaar bent van het bedrijfsgebouw.
Als eigenaar van een onroerend goed kan het zijn dat u ondanks dat u niet de vervuiler bent toch aansprakelijk gesteld wordt. De schade wordt door de overheid verhaalt op de veroorzaker. Het probleem doet zich voor indien deze niet te achterhalen is of failliet is. U wordt als eigenaar alsnog aansprakelijk gesteld. Een milieuschadeverzekering is ook voor u als bezitter van belang.

Andere verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

 • Vaak alleen dekking voor schade die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces.
 • Vaak geen dekking voor schade op de eigen locatie.

Brandverzekering (gebouwen, inventaris & goederen)

De dekking voor opruiming- en saneringskosten op een brandpolis zijn veelal beperkt vanwege:

 • Geen ondergrondse opruiming.
 • Geen dekking buiten de verzekerde locatie
 • Beperking tot verzekerde gevaren
 • Geen opruiming van bodem- en waterverontreiniging
 • Gelimiteerde verzekerde som

Het is daarom aan te raden een milieuschadeverzekering te overwegen mocht u deze nog niet hebben.