Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

 •  071-5217099

Financieel Inzicht


Een goede financiële planning begint bij een glashelder inzicht in uw inkomsten en kosten op kortere en langere termijn. 


Een financiële foto. Wat is dat? Een foto is een momentopname. Dat is precies wat de financiële foto is. Een momentopname van uw financiële situatie. Hoe sta at u ervoor met uw pensioen, spaargeld en beleggingen? En hoe passen uw toekomstwensen hierin.

 • Wat is mijn inkomen als ik met pensioen ga?
 • Kan ik eerder met persoen?
 • Zijn de gevolgens voor de nabetsaanden bij een overlijden?
 • Zijn zijn de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid?

Dit zijn vragen die bij veel mensen spelen, maar waar bijna niemand het antwoord op weet. Met de financiële foto heeft u inzicht in deze vragen en kan als handvat gebruikt worden om een plan te maken voor uw financiële toekomst.

 

1.Wat is mijn inkomen als ik met pensioen ga?

Het inkomen vanaf uw pensioendatum bestaat uit:

 • AOW. Hebt u altijd in Nederland gewoond, dan krijgt u 100% AOW. Hebt u ook in het buitenland gewoond, dan wordt er voor elk jaar 2% in mindering gebracht op uw AOW.
 • Pensioenuitkering die u via werkgever hebt opgebouwd.
 • Individuele regelingen, zoals levensloopregeling, lijfrenteverzekeringen en banksparen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u inzicht in de bruto en netto bedragen die u ontvangt uit AOW en het pensioen via uw werkgever. Individuele regelingen zijn hierin niet opgenomen.

Belangrijk om te weten is dat uw financiële situatie na uw pensioen niet alleen afhankelijk is van uw (pensioen)inkomsten maar ook van uw kosten. Deze kunnen rond uw pensioenleeftijd lager zijn doordat uw hypotheek grotendeels is afgelost en uw kinderen
inmiddels financieel onafhankelijk zijn.

 

 

 

 2. Kan ik eerder met pensioen?

Dit is afhankelijk van uw financiële wensen en mogelijkheden. Pensioenregelingen en AOW gaan tegenwoordig in bij iemands 67ste. U kunt sommige uitkeringen naar voren halen maar ontvangt dan wel een lagere uitkering. Wordt er een lager bedrag uitgekeerd dan past binnen uw financiële wensen, dan kan dit vanuit individuele financiële regelingen worden aangevuld. Bijvoorbeeld vanuit:

 • levensloopregeling;
 • lijfrente;
 • spaar- of beleggingsrekeningen;
 • overwaarde van de eigen woning.

3. Wat zijn de gevolgen de nabestaande bij een overlijden?

Nabestaandenregelingen kunnen gevat zijn in uw hypotheek, levensverzekering of een werkgeversregeling. Doordat de mogelijkheden zo divers zijn, is het risico groot om het overzicht te verliezen. Regelmatig spreken wij klanten die veronderstellen dat hun nabestaandenregelingen goed zijn. Na een korte screening blijkt dit te vaak niet zo te zijn. U kunt bijvoorbeeld aannemen dat het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek lastenverlichting betekent. Dit is inderdaad zo in een situatie dat u er nog bent. Komt u te overlijden, dan valt echter uw netto inkomen weg. De lagere kosten door hypotheekaflossing wegen hier vaak niet tegen op. Helaas leert de praktijk dat het voor nabestaanden regelmatig financieel minder goed geregeld is dat men aannam. Wij hopen vooral dat u een lang, gelukkig en gezond leven zult hebben met uw geliefden. Mocht het noodlot u echter treffen, dan is het goed om te weten dat u uw nabestaanden financieel zorgeloos achter kunt laten.

 

 

 

4. Wat zijn de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid

Dit verschilt per persoon. Bent u ondernemer of in loondienst? De ondernemer moet alles zelf regelen. Voor iemand in loondienst zijn er bepaalde basisvoorzieningen. Eén ding is zeker: in alle gevallen is er een forse terugval in inkomen. Voor zowel ondernemers als werknemers in loondienst wil de overheid dat er meer financiële aanvullingen komen. Anders gezegd: iedereen zou zich beter moeten beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid door het aangaan van financiële regelingen. Wij vinden dat allereerst inzicht in de financiële terugval nodig is. Dan pas kunt u beoordelen of aanvulling nodig is. Wellicht hebt u voldoende eigen vermogen of biedt het inkomen van uw partner voldoende bescherming. 

Een voorbeeld van een financiële foto vindt u hier.

 

Neem gerust contact met ons op.