Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Hoe sta je er financieel voor? Wij maken het inzichtelijk

Laat eens een financiële foto van jezelf maken. Wat kun je verwachten na jouw pensionering en wat zijn de gevolgen van overlijden van één van de gezinsleden?

Jouw verzekeringen periodiek met de adviseur doornemen is belangrijk, maar er is nog een reden voor een afspraak met de adviseur. Laat eens een financiële foto van jezelf maken. Wat kun je verwachten na jouw pensionering en wat zijn de gevolgen van overlijden van één van de gezinsleden?

Door een verandering in jouw leven kun je in een geheel andere situatie terecht komen. Bijvoorbeeld het arbeidsongeschikt raken kan financieel diepe sporen nalaten. Niemand kan voorspellen hoe en wanneer jouw leven ingrijpend gaat veranderen. Maar het is wel verstandig om financieel rekening te houden met een aantal omstandigheden.

Maak een scan van jouw huidige situatie

Ook zonder ingrijpende gebeurtenissen is het belangrijk om te achterhalen waar je financieel staat. Lig je bijvoorbeeld op koers voor een pensioen waar je na pensionering van rond kunt komen? Laat ook eens nagaan of jouw schadeverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en hypotheken niet goedkoper kunnen. Wat zijn de wensen voor de toekomst?

Je kunt wensen hebben die flink veel geld kosten. Denk maar eens aan de wens om eerder te stoppen met werken of een sabbatical van een half jaar. Er kunnen ook kosten in het verschiet liggen waar je geld voor moet reserveren. Een goed voorbeeld hiervan is de studie van de kinderen of een verbouwing aan het huis. Voor het verbouwen is een hypotheek ook mogelijk, maar wat is de beste keuze? In een adviesgesprek met onze adviseur kun je hier inzicht in krijgen.

Hoe zit het financieel na overlijden of bij arbeidsongeschiktheid?

Met jouw huidige inkomen kun je mogelijk wel rondkomen, maar op den duur kan de gezondheid te wensen over laten. Bij arbeidsongeschiktheid hebben werknemers recht op een WIA-uitkering. Zelfstandigen kunnen vertrouwen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij overlijden volgt er vaak een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek, maar kan het gezin ook daadwerkelijk in het huis blijven wonen? Je staat er liever niet bij stil, maar met dit soort situaties moet je wel rekening houden.

Je kunt het ook te goed geregeld hebben

Er wordt gehamerd op het goed regelen van de financiën, maar je kunt bijvoorbeeld ook te goed verzekerd zijn. Bij overlijden wordt er bijvoorbeeld via het pensioenfonds een nabestaandenpensioen uitgekeerd. Hierdoor kan een overlijdensrisicoverzekering met een hoog verzekerd bedrag eventueel verlaagd worden. Laat jouw geldzaken alleen al om deze reden een keer doorlichten.

 Er zijn veel factoren waar je rekening mee moet houden bij het maken van een financiële foto van jouw situatie. Wij weten waar je op moet letten. Wij helpen jou hier graag bij.

 

1.Wat is mijn inkomen als ik met pensioen ga?

Het inkomen vanaf uw pensioendatum bestaat uit:

  • AOW. Hebt u altijd in Nederland gewoond, dan krijgt u 100% AOW. Hebt u ook in het buitenland gewoond, dan wordt er voor elk jaar 2% in mindering gebracht op uw AOW.
  • Pensioenuitkering die u via werkgever hebt opgebouwd.
  • Individuele regelingen, zoals levensloopregeling, lijfrenteverzekeringen en banksparen.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u inzicht in de bruto en netto bedragen die u ontvangt uit AOW en het pensioen via uw werkgever. Individuele regelingen zijn hierin niet opgenomen.

Belangrijk om te weten is dat uw financiële situatie na uw pensioen niet alleen afhankelijk is van uw (pensioen)inkomsten maar ook van uw kosten. Deze kunnen rond uw pensioenleeftijd lager zijn doordat uw hypotheek grotendeels is afgelost en uw kinderen
inmiddels financieel onafhankelijk zijn.

 

 

 

 2. Kan ik eerder met pensioen?

Dit is afhankelijk van uw financiële wensen en mogelijkheden. Pensioenregelingen en AOW gaan tegenwoordig in bij iemands 67ste. U kunt sommige uitkeringen naar voren halen maar ontvangt dan wel een lagere uitkering. Wordt er een lager bedrag uitgekeerd dan past binnen uw financiële wensen, dan kan dit vanuit individuele financiële regelingen worden aangevuld. Bijvoorbeeld vanuit:

  • levensloopregeling;
  • lijfrente;
  • spaar- of beleggingsrekeningen;
  • overwaarde van de eigen woning.

3. Wat zijn de gevolgen de nabestaande bij een overlijden?

Nabestaandenregelingen kunnen gevat zijn in uw hypotheek, levensverzekering of een werkgeversregeling. Doordat de mogelijkheden zo divers zijn, is het risico groot om het overzicht te verliezen. Regelmatig spreken wij klanten die veronderstellen dat hun nabestaandenregelingen goed zijn. Na een korte screening blijkt dit te vaak niet zo te zijn. U kunt bijvoorbeeld aannemen dat het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek lastenverlichting betekent. Dit is inderdaad zo in een situatie dat u er nog bent. Komt u te overlijden, dan valt echter uw netto inkomen weg. De lagere kosten door hypotheekaflossing wegen hier vaak niet tegen op. Helaas leert de praktijk dat het voor nabestaanden regelmatig financieel minder goed geregeld is dat men aannam. Wij hopen vooral dat u een lang, gelukkig en gezond leven zult hebben met uw geliefden. Mocht het noodlot u echter treffen, dan is het goed om te weten dat u uw nabestaanden financieel zorgeloos achter kunt laten.

 

 

 

4. Wat zijn de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid

Dit verschilt per persoon. Bent u ondernemer of in loondienst? De ondernemer moet alles zelf regelen. Voor iemand in loondienst zijn er bepaalde basisvoorzieningen. Eén ding is zeker: in alle gevallen is er een forse terugval in inkomen. Voor zowel ondernemers als werknemers in loondienst wil de overheid dat er meer financiële aanvullingen komen. Anders gezegd: iedereen zou zich beter moeten beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid door het aangaan van financiële regelingen. Wij vinden dat allereerst inzicht in de financiële terugval nodig is. Dan pas kunt u beoordelen of aanvulling nodig is. Wellicht hebt u voldoende eigen vermogen of biedt het inkomen van uw partner voldoende bescherming. 

Een voorbeeld van een financiële foto vindt u hier.

 

Neem gerust contact met ons op.