Hoe mogen we je helpen?

WAT IS HET NUT VAN EEN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING?


Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering begeleidt verzekerden wanneer zij geconfronteerd worden met een aanspraak,  neemt hen de (gerechtelijke) procedure uit handen en vergoedt de schade. Een verzekering biedt ook dekking voor verweerkosten. De  kosten van (juridisch) verweer tegen een (ongegronde) claim kunnen namelijk hoog oplopen.

Eigenaars van appartementen zijn van rechtswege lid van de VVE. Anders dan bij andere verenigingen zijn leden van een VvE ieder hoofdelijk aansprakelijk voor schade door de vereniging (of haar bestuurder) toegebracht aan derden en ook voor de schulden van
de vereniging. Voor een VvE is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van belang. Verzekeraar Zurich kent een product met polisvoorwaarden die op de specifieke eigenschappen van een VvE zijn afgestemd.

Wordt het risico van bestuurdersaansprakelijkheid niet wat overschat?
Het risico wordt juist onderschat. Ook normaal bestuurde organisaties kunnen met claims te maken krijgen. In de meeste zaken wordt een schikking overeen gekomen omdat geen van de partijen gebaat is bij publiciteit. Over schadegevallen en betalingen van de verweerkosten staat bijna nooit iets in de krant.

De bestuurdersaansprakelijkheids-Polis is niet bedoeld voor:

  • VVE's met een negatief eigen vermogen
  • 'Slapende' VVE's (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VVE vergaderingen)
  • VVE's zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VVE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten)


Welk verzekerd bedrag kunt u kiezen?
U kunt verschillende limieten verzekeren. Welke limiet voor u de juiste is, is moeilijk te zeggen. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. Als leidraad kunnen we aangeven dat we geen verzekerd bedrag aanbieden dat hoger is dan het balanstotaal. Is het balanstotaal echter lager dan € 100.000, dan wordt gekozen voor een verzekerd bedrag van € 100.000.

Voorbeelden aansprakelijkheid VvE-bestuur

Een appartementencomplex telt 15 appartementen. In verband met de verkoop van een appartement op 1 juli geeft een bestuurslid een opgave van de stand van het reservefonds. Het bestuurslid meldt dat er € 100.000,- in het reservefonds zit. De werkelijkheid blijkt anders te zijn, er zit namelijk niets in. Dit komt omdat er in het voorjaar groot onderhoud is uitgevoerd. Deze nota is in mei betaald. Het bestuurslid maakte een fout en nam de stand van het reservefonds per 1 januari. Het bestuurslid had dit er niet bij vermeld, terwijl de notaris de stand per 1 juli had opgevraagd. De nieuwe appartementseigenaar stelde het bestuurslid aansprakelijk voor € 10.000,-.

Een bestuurslid geeft een schilder een grote klus. Na afloop blijkt er te weinig geld in de kas om de rekening te betalen. De aannemer stelt de het bestuurslid aansprakelijk.

Een aannemer doet groot onderhoud aan uw pand. De aannemer gaat failliet. De VvE heeft geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van de aannemer. Daarom stellen de bewoners de bestuursleden aansprakelijk.

Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie
Scherpe autopremie?
meer informatie