Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privé vermogen van de bestuurder indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor een handelen en/of nalaten bij zijn organisatie. Vaak zal een bestuurder aangesproken worden na een faillissement van zijn organisatie. Echter, ook als het goed loopt worden bestuurders aangesproken.

Collectieve verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid. Ondanks dat u uw werk goed doet kunnen andere bestuurders ook fouten maken. U bent als gevolg van de collectieve verantwoordelijkheid ook voor hun fouten volledig aansprakelijk te stellen. Ook nadat u gestopt bent als bestuurder. Ook als u niets fout heeft gedaan kunt u geconfronteerd worden met een claim van iemand waarmee u zaken doet of kan een toezichthouder een onderzoek instellen.

Juist in zware tijden telt een beslissing dubbel. Juist in de zware tijden is de keuze om te investeren of door te gaan met een project extra lastig om te maken. Of dat de juiste keuze is weet u nooit zeker. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat men juist achteraf beoordelen of iets een goede beslissing was.

Andere partijen hebben het lastig. U hebt als taak om de kredietwaardigheid van uw partners te onderzoeken. Bestaande relaties kunnen inmiddels niet meer zo (financieel) betrouwbaar zijn. Wat als een belangrijke klant failliet gaat?

Vrijwaringen schieten te kort. Een vrijwaring is een goed uitgangspunt, maar zal bestuurders niet volledig beschermen. Indien de bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld zal de vrijwaring doorgaans niet van kracht zijn en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel. Op het moment dat de organisatie failliet is gegaan, heeft een bestuurder niks aan een vrijwaring van diezelfde organisatie. Daarnaast kent de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel de zogenaamde "company reimbursement". Als de organisatie uw schade betaalt door de vrijwaring, betaalt Markel dit weer aan de organisatie terug. Ook zal de dekking van de verzekering ruimer zijn dan die van een vrijwaring.

Toename in claims. Partijen steeds vaker schade te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen. De crisis verstrekt de wens om schade te verhalen des te meer. Ook als u niets valt te verwijten kunt u worden aangesproken. De kosten van verweer lopen snel hoog op en zijn niet gedekt op andere verzekeringen. De meeste claims worden geschikt nog voordat iemand aansprakelijk gesteld is. Dit gebeurt achter gesloten deuren zonder dat er al teveel ruchtbaarheid aan gegeven wordt. De kosten van verweer, die al snel hoog op kunnen lopen, en de schikking worden gewoon gedekt door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kost toch klauwen met geld? Onjuist. De laatste jaren zijn de premies voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering flink gezakt. Polissen met een premie van boven de € 10.000 zijn alleen voor de grote zware risico´s. De gemiddelde organisatie komt hier lang niet aan. Voor een organisatie met een balanstotaal tot € 5.000.000 bedraagt de premie bij een verzekerd bedrag van € 1.000.000 slechts € 375.