Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten die je al gemaakt hebt als je (een deel van) je reis moet annuleren. Bijvoorbeeld vanwege een sterfgeval, ontslag of echtscheiding. Het moet gaan om een situatie die je bij het afsluiten van de annuleringsverzekering nog niet zag aankomen. Anders vergoedt de verzekeraar de gemaakte kosten waarschijnlijk niet.

Dekking annuleringsverzekering 

In de meeste gevallen biedt een annuleringsverzekering dekking als je de reis moet annuleren of afbreken om één van de onderstaande redenen:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van jezelf of naaste familieleden in de eerste en tweede graad. bij sommige ook derde graad.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van personen waarbij je in het buitenland zou verblijven.
 • Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van verplichte inentingen voor de reis.
 • Het ernstig beschadigd raken van het vakantieverblijf, waardoor verblijf erin niet meer mogelijk is.
 • Schade aan eigendommen van de verzekerde door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm, of overstroming. Dit geldt enkel in gevallen waarbij de aanwezigheid van de verzekerde dringend noodzakelijk is.
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Bij samenwonen is een definitieve relatiebreuk alleen gedekt als het samenlevingscontract is ontbonden door de notaris.
 • Werkloosheid van een verzekerde met een vast dienstverband door onvrijwillig ontslag.
 • Zwangerschap van verzekerde of partner.
 • Overlijden van huisdier binnen 14 dagen voor de aanvang van de reis. Onder huisdier wordt uitsluitend verstaan een hond, kat of paard van de verzekerde.
 • Het onverwacht toegewezen krijgen van een nieuwe huurwoning in het thuisland in de periode van 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Het uitvallen van het vervoermiddel waarmee de verzekerde de reis maakt, door een van buiten komend onheil, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis.
 • Als er sprake is van één van bovengenoemde redenen, dekt de annuleringsverzekering bij het annuleren van de reis de annuleringskosten. Als de reis tussentijds moet worden afgebroken, wordt vaak ook het niet-gebruikte deel van de reissom vergoed. Ook eventuele excursie die je voor vertrek geboekt hebt en niet kunt volgen, omdat je de vakantie voortijdig moet beëindigen worden vaak vergoed.

Er zijn verschillende soort annuleringsverzekeringen 

De basis annuleringsverzekering

Als u de vakantie moet afzeggen of noodgedwongen moet afbreken, dan  vergoedt deze dekking de kosten die daardoor worden gemaakt. Er moet wel sprake zijn van een in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenis. De dekking vergoedt ook de niet gebruikte reisdagen en vertrek- of aankomstvertraging.

De garantie annuleringsverzekering

Bij garantieannulering worden ook de genoten dagen vergoed. De garantieannulering is mogelijk bij een aantal verzekeraars.

De Allrisk annuleringsverzekering

Dan mag u uw reis annuleren of vroegtijdig afbreken wanneer u vindt dat u daar een goede reden voor heeft. Wij vergoeden 75% van uw annuleringskosten of van de afbrekingsvergoeding. Zelf neemt u 25% voor uw rekening. De verzekering biedt geen dekking voor annuleringsredenen waarvan u vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was.

Scherpe autopremie?
meer informatie
Inboedel voldoende verzekerd?
meer informatie