Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Conversie verzekeringen Allianz Nederland 

 

De afgelopen jaren heeft Allianz Nederland hun particuliere schadeverzekeringen vernieuwd. Daarom hebben ze nu ook reeds lopende verzekeringen omgezet naar de nieuwste verzekering.

 

De premie van uw verzekering is niet gewijzigd
De premie van uw verzekering is gelijkgebleven, maar er kunnen kleine afrondingsverschillen zijn. De premie kan per eerstkomende hoofdpremievervaldatum natuurlijk wel wijzigen door (eerder) aangekondigde premiewijzigingen, wijzigingen in bonus-malus of wijzigingen met premiegevolgen. Op de polis vindt u een toelichting op de premie.
De premie brengen ze volgens de door u gekozen betalingstermijn bij u in rekening. Ook dit verandert niet. Betaalt u bijvoorbeeld de premie per maand? Dan kunt u de jaarpremie delen door 12.

Garantie beste dekking

De nieuwe voorwaarden zijn in veel gevallen voor u gunstiger dan de oude voorwaarden. Daar vertrouwen ze op: op uw nieuwe polis geldt daarom de clausule ‘Garantie beste dekking’. Hiermee geven ze u de garantie dat ze een nieuwe schade behandelen volgens de voorwaarden die voor u de ruimste dekking bieden. Dat kunnen de oude of de nieuwe Allianz-voorwaarden zijn. Deze garantie geldt op uw polis tot 1 jaar na de eerstkomende verlengingsdatum van uw verzekering. Na die periode gelden uitsluitend de nieuwe
Allianz-voorwaarden. De verlengingsdatum van uw verzekering is op uw nieuwe polis vermeld bij het kopje "Einddatum".

Premie incasso per polis en niet meer per pakket!

Een ander verschil ten opzichte van het Allianz Verzekerd Wonen Pakket is dat de premie bij het Allianz Verzekeringspakket niet per pakket maar per polis wordt geïnd.

Woonhuis, glas en inboedel in één polis

Het Allianz Verzekeringspakket wijkt af van het Allianz Verzekerd Wonen Pakket. Hierdoor worden sommige losse dekkingen onder het huidige pakket in het Allianz Verzekeringspakket samengevoegd onder één polis. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de glasdekking. Deze wordt altijd met een Woonhuisverzekering en met een Inboedelverzekering samengevoegd

Geboortedatum

Als de geboortedatum niet bekend was bij Allianz Nederland hebben ze deze automatisch op 1970 gezet op nieuwe polis. Mocht dat  het geval zijn dan kunt u dat doorgegeven aan ons zodat het gecorrigeerd kan worden.

Informatie pagina Allianz 

Allianz Nederland heeft een informatie pagina met veel gestelde vragen: https://www.allianz.nl/vernieuwdeverzekering

Veelgestelde vragen

  • Waarom heb ik nieuwe verzekeringspapieren ontvangen?
  • Heb ik nu een andere verzekeringsadviseur?
  • Met wie moet ik contact opnemen als ik mijn verzekering wil wijzigen?
  • Ik had meerdere verzekeringen. Zijn deze allemaal omgezet naar Allianz?
  • Ben ik nog steeds goed verzekerd?
  • Hoe lang geldt de clausule “Garantie beste dekking”?
  • Is de premie gelijkgebleven?
  • Bij wie kan ik terecht bij vragen?

 

Daar deze informatie pagina geen inhoudelijke informatie geeft over de wijzigingen ten opzichte van de "oude" verzekeringen hebben wij hier een uiteenzeting voor gemaakt. 

Toelichting bijzonderheden per verzekering