Hoe mogen we je helpen?

Standaardinformatiedocument IPID
Het Insurance Product Information Document (IPID) is het standaarddocument voor schadeverzekeringen. Aanbieders van schadeverzekeringen, en adviseurs/bemiddelaars die een schadeverzekering samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen, moeten het IPID opstellen. Zij moeten daarnaast een bijgewerkte versie van het IPID op hun website beschikbaar houden.
Degene die het rechtstreekse klantcontact heeft, oftewel de directe aanbieder of de adviseur/ bemiddelaar, moet het IPID aan de klant verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De Europese Commissie heeft in een uitvoeringsverordening een verplichte gestandaardiseerde vorm voor het IPID opgesteld.

Inhoud van het IPID
In het IPID is een samenvatting opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van premies, belangrijkste uitsluitingen en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Wanneer wordt het IPID verstrekt
Adviseurs, bemiddelaars en directe aanbieders moeten dit informatiedocument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekken aan de klant.

Het uitgangspunt is dat wij verzekeringskaart/ IPID kosteloos schriftelijk aan de klant verstrekken. We kunnen echter, na toestemming van de klant, de informatie op een andere duurzame drager verstrekken.

Het IPID mag worden verstrekt op een andere duurzame drager dan papier, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 49a BGfo (nieuw). Eén van deze voorwaarden is dat de klant de keuze moet krijgen tussen het ontvangen van het IPID op papier en een andere duurzame drager. De klant moet hierbij uitdrukkelijk hebben gekozen voor de andere duurzame drager. Dit betekent dat hier expliciet naar moet worden gevraagd bij de klant.

Vandaar dat we u verzoeken deze akkoordverklaring in te vullen. De akkoordverklaring vind u HIER.